Zorgklacht Zorgverzekeraars en het Zilveren Kruis.

Het Zilveren Kruis ofwel een zorgverzekeraar acht dat een person die 18 jaar oud word binnen de opvolgende maand de maand premie alvorens elke maand per automatische incasso over te maken.

In deze kwestie spreken we enkel specifiek over het Zilveren Kruis, het deert het Zilveren Kruis niet als een persoon zijn thuis situatie niet goed geregeld is en daardoor ook de post, de specifieke rekeningen om te gaan betalen voor de zorgverzekering niet in persoon ontvangt en daarna ook uitgeschreven word uit de basisadministratie.

Wat als deze woon situatie niet goed regeld is en er daarbij ook geen inkomen beschikbaar is om te betalen voor de “verplichte zorgverzekering”? Het kan leiden, en heeft geleid tot een schuldenpost waar geen weet van was van het opbouwen van.

Enkele jaren later bij wederome inschrijving beland dan de schuld met een incassobureau op de mat en word er gesteld dat er betaald dient te worden. Achteraf met terugwerkende kracht instaan voor een zorgverzekering waar je niet voor in heb kunnen staan omdat de persoonlijke situatie ontregelt was.

Mijn stelling hierin is dat het Zilveren Kruis het niet deert, en ook niets doet aan dergelijke problematiek, het enige dat het Zilveren Kruis deert dat is het ontvangen van betaling om de kas te spekken die reeds gevuld is met een miljard aan winsten.

Het Zilveren Kruis kan daarbij niet inzien dat het wellicht onwenselijk is betaling te verhalen van een persoon die werkelijk niet kon instaan voor het betalen van zijn of haar zorgverzekering. Zij zien niet in dat dat betaald had moeten worden vanuit bepaalde ondersteuning uit die tijd.

Zeker als er nooit contact is geweest tussen de zorgverzekeraar (schuldeiser) en persoon in kwestie en daarbij ook geen zorg is afgenomen, c.q. er is nooit iets gedeclareerd bij het Zilveren Kruis.

Dan kan er gesteld worden dat een zorgverzekering verplicht is, maar het is ook verplicht voor een gemeente of de overheid om bepaalde ondersteuning te geven en zij laten het vaak af waardoor ondersteuning niet gevonden kan worden. Dan ontstaan er situaties als een schuldenpost als deze, en waar het Zilveren Kruis de verantwoording legt bij de persoon in kwestie.

Inzien, of iets doen met deze problematiek dat deert het Zilveren Kruis niet. Gelden om de kas te spekken dat is wat deert voor het Zilveren Kruis. Aan de andere zijde van de wel wetend verzekerde, is het vaak maar al te moeilijk om de zorgverzekering uit te laten keren, het staat per stelling vast dat het Zilveren Kruis op het geld zit.

Zorgverzekeraars zitten op hun geld en dienen niet als beginwaarde het verlenen van zorgondersteuning. Hun beginwaarde is winsten oppotten, zo veel mogelijk incasseren en zo weinig mogelijk vergoeden. Prijsafspraken en afspraken in het algemeen of wel of niet er bepaalde zorg vergoed zou moeten worden onderling zouden verboden moeten worden. Maffia praktijken binnen de zorg.

“Een prijsafspraak is een overeenkomst tussen concurrenten met betrekking tot de prijs van goederen of diensten. Prijsafspraken zijn in veel landen verboden. De methodes van prijszetting kunnen omvatten: Afspraken om gemeenschappelijke prijzen te hanteren.”

Zorgverzekeraars, of wel het Zilveren Kruis mag best wel eens op het matje geroepen worden om bepaalde zaken aan de kaak te stellen zoals het blijvend incassobureaus inschakelen om betalingen op te eisen die niet op te eisen zijn vanwege geen inkomen beschikbaar of het niet vergoeden van zorg die vergoed zou moeten worden.

Een zorgverzekeraar laat liever een vonnis uitspreken dat een persoon 20 jaar gehouden kan worden aan betaling van, en dan geforceerd de schuldsanering in moeten omdat de zorgschuld niet betaald kan worden.

Als u de schuld zou ontkennen ofwel omdat het vergoed zou moeten worden of wel omdat u gelooft dat de schuld niet aan u zou toebehoren, of wel omdat u geen inkomen beschikbaar heeft om uw zorgschuld te betalen dan hoeft dat ook niet.

Dat heet de belastvrije / beslagvrije voet, daaraan mag niemand zitten. Dit zal u dan kenbaar moeten maken aan het incassobureau. Het verschilt per situatie wat de belastvrije voet is.

Communiceren met een zorgverzekeraar, en specifiek het Zilveren Kruis is bijna onmogelijk. Zeker als het om stellingen gaat of er betaald of vergoed moet worden. Als het Zilveren Kruis vind dat u moet betalen dan zullen zij blijvend houden aan de betaling hiervan.

Het overtuigen van een zorgverzekeraar ofwel zij moeten afhouden tot het manen tot betalen of het vergoeden van bepaalde zorg is erg moeilijk gemaakt. Immers als zij niet willen vergoeden (prijsafspraken) dan kom je niet door de opgezette muur van voorwaarden heen. Ondanks dat u wellicht in uw recht zou moeten staan, zal een zorgverzekeraar zich beroepen op hun voorwaarden.

Het komt dan aan na het doorlopen van een klachtenprocedure bij het Zilveren Kruis om te procederen, in bezwaar te gaan bij het incassobureau en de rechtbank op de inning van de gestelde schuld. En eventueel een klacht neerleggen bij het SKGZ die bepalend zou moeten zijn.

Voelt het alsnog als onrecht na een vonnis of besluit van een zorgverzekeraar, de rechtbank of het SKGZ? Deel uw mening medelanders en houd uw rug recht.

Een zorgverzekeraar of wel het Zilveren Kruis staat niet altijd in haar recht in een gestelde schuld te verhalen met verregaande maatregelen die personen enkel verder in de problematiek drijven.

Begrip in unieke situaties waar niet betaald kon, of kan worden of waar rekeningen zo hoog oplopen dat het nooit betaald kan worden zou er wel mogen zijn bij het Zilveren Kruis, het laat echter dat het Zilveren Kruis meer instaat voor haar eigen inkomsten dan begrip wilt tonen voor maatschappelijk onaanvaardbare situaties.

Door dergelijke situaties niet in behandeling te namen, of vrijwel altijd met voorbehoud van de opgestelde voorwaarden van de zorgverzekeraar en hier op te berroepen een besluit te maken dat er betaald moet worden maakt het Zilveren Kruis zich schuldig aan wegkijken.

Het deert het Zilveren Kruis namelijk niet of iemand kan betalen, of kon betalen. In hun ogen zal er altijd betaald moeten worden zoals opgesteld in de voorwaaren.

Daar waar een Zorgverzekeraar zoals het Zilveren Kruis eigenlijk een hoofdbelang moet hebben om de juiste zorg te verlenen voor een burger, gaat het het Zilveren Kruis om de winsten die er gemaakt kunnen worden ondanks dat zij niet voor winst mogen gaan.

Ik zou nog 1125 euro moeten betalen vind het Zilveren Kruis en dat is een te relativeren bedrag maar ik zou er niet graag met terugwerkende kracht na 11 jaar voor willen instaan en sta hiertoe in mijn recht om een gestelde schuld te ontkennen.

Aan de andere zijde zijn er horror verhalen van personen met 130.000 euro gestelde schuld vanuit zorgverzekeraars die niet vergoed worden. Zorgverzekeraars dwingen hierbij burgers de schuldsanering in.

Het wegkijken op dergelijke problematiek ofwel op eindeloze aanhouding van betaling of het niet vergoeden van bepaalde zorg zou verboden moeten worden.Inmiddels is de betalingseis omgezet naar een eis betaal binnen 6 dagen anders beslaglegging op het inkomen of bezit. Dit na een teruggetrokken dagvaarding en een klachtenbehandeling kreeg ik na het opnieuw oppakken van de incasso 6 dagen tijd om te betalen.

Het Zilveren Kruis wil enorm graag betaald worden ondanks dat ik graag wettelijk een herbeoordeling wil op de materie en zet het op het alles om betaling te verhalen.

Betaald onder protest met notie hiervan dat de betaling is uitgevoerd onder protest, bij latere vernieuwde wettelijke informatie die ik op moet vragen zal het Zilveren Kruis een tegen procedure aangespannen krijgen om het volledige terug te betalen.

Dit is hoe het Zilveren Kruis omgaat met haar klant ten tijde van de corona crisis, naar de rechtbank trekken omdat ik wou vragen om finale kwijting, en betalingseis stellen van 6 dagen. Het word u niet in dank afgenomen, ik was niet eens klant bij u, ofwel daar had ik dan geen weet van. Noch is er zorg afgenomen, doch wou u zo graag betaald worden.

Zorgverzekeraars en incassobureaus zijn per stelling zelfingenomen om ten alle tijden betaling te verhalen met verregaande maatregelen zelfs bij verweer op de gestelde schuld. Verregaande maatregelen zoals beslag zouden verboden moeten worden. Schuldsanering voor zorgschuld? bah.

Ik ben NIET tevreden met "mijn zorgverzekering" van het Zilveren Kruis, zij hebben mij namelijk nul zorg geleverd. Ik wil nu een tegen procedure starten tegen het Zilveren Kruis om de 2.275,32 euro terug te vorderen.

Ik vind het Zilveren Kruis een onvriendelijke, niet begripvolle, zelf ingenomen, wegkijkende, onverlaten manieren toepassen van trachten tot verhalen van gestelde schuld, niet wenselijke zorgverzekeraar. Als gestelde schuld ontkent word, gunt het Zilveren Kruis geen enkele tijd om in bezwaar te gaan, neemt geen gestelde aan van mijn kant, en vraagt ook niet verder op mijn gestelde. Het Zilveren Kruis besluit zelf ingenomen dat er betaald moet worden want, vonnis. Dat toont dat er nul, geen begrip, het Zilveren Kruis het niet deert dergelijke problematiek zoals gesteld in mijn klacht.

Of moeten de verregaande maatregelen tot het verhalen en het blijvend eisen van zeer oude gestelde zorgschuld als vriendelijk gezien worden? Het zilveren kruis, eet mijn klacht.

Het Zilveren Kruis ofwel LAVG, u moet mij nog overzicht toesturen van maand tot maandstelling kostenoverzicht met notie van de kosten per maand en overige kosten. U heeft hier tot 16 Juli de tijd voor.

LAVG, gaarne ook ontvangstbevestiging op 16 Juli van mijn ingebrekestelling van 10, 11 en 12 Juli wegens het schenden van mijn privacyrecht en de gestelde eis.

Dagtekening: 12 July 2020.

Update: *Automatische Ontvangstbevestiging op 13 Juli LAVG aangaande schending GDPR privacywetgeving en verzoek tot informatie voor 16 Juli.

Op 16 Juli zal ik een betaalverzoek aan het LAVG sturen met de notie het gestelde boetebedrag te betalen a 5000 euro binnen veertien kalenderdagen. Alsmede zal ik betaalverzoek aan het Zilveren Kruis uitsturen mijn gestelde zorgschuld volledig terug te betalen binnen veertien kalenderdagen.

Datum vandaag: 27 February 2021.

Tags: zilveren, kruis, betaald, zorgverzekeraar, betalen, schuld, zorg, betaling, verhalen, deert, zorgverzekering, bepaalde, zorgverzekeraars, vergoeden, vergoed, problematiek, persoon, maatregelen, verregaande, incassobureau, recht, inkomen, verboden, zorgschuld, situaties, situatie, lavg, klacht, instaan, maken, blijvend, prijsafspraken, eisen, kwestie, vonnis, schuldsanering, kunnen, beschikbaar, begrip, daarbij, voet, winsten, altijd, besluit, voorwaarden, rechtbank, andere, zijde, geld, schendenDeze website is een onderdeel van mijnzorgklacht.nl

Zie ook:
- Schenden van de GDPR Privacywetgeving LAVG incassobureau
- Hoe kan ik mijn beslagvrije voet berekenen?
- Hulp bij Schulden