Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Het plaatsen van een zorgklacht is makkelijk gemaakt met mijnzorgklacht.nl hier kunt u gratis uw klacht publiekelijk kenbaar maken aan zorgverzekeraars in Nederland.

Van een klacht over het niet vergoeden van bepaalde medicijnen of specifieke zorg tot het aanhouden op betaling waar u de gestelde schuld van ontkent, elke zorgklacht is welkom op mijnzorgklacht.nl

(Website in aanbouw)

Het LAVG heeft de GDPR Privacywetgeving niet nageleefd bij het plaatsen van mijn achternaam op twee van mijn geplaatste klachten. Hier voor is het LAVG per mail in gebreke gesteld met videobewijs en zij hebben de naam stelling aangepast maar geen excuses, geen reactie.

Het schenden van privacywetgeving dat is een ernstige zaak en ik zal het LAVG daar dan ook voor verantwoordelijk houden door hen wettelijk in gebreke te stellen met een advocaat.

U had dat simpelweg niet mogen doen en heeft mijn privacy reeds geschonden.

Gewenste Oplossing:

Samen met de advocaat zal ik een passend boetebedrag eisen en u zult hier van horen.

Eerder in dit incassotraject van het LAVG heb ik meermaals moeten vragen om overgave tot all op voorhanden opgeslagen informatie over mij in persoon of het dossier in het algemeen. Met specifiek opgeslagen chat gesprekken en telefoon gesprekken.

Daar gaf het LAVG eerst geen gehoor aan tot ik hen maande dat zij toch verplicht zijn deze informatie te verschaffen wanneer daar om gevraagd word deze in te zien en er uiteindelijk inzage kwam op wat zij wel opgeslagen hadden.

Nu komt het aan op dat de schuldeiser het Zilveren Kruis niet af wou haken op de gestelde schuld en het LAVG heeft na het sluiten van de klachtenprocedure van het Zilveren Kruis mij enkel 6 dagen tijd gegeven om te betalen na het her oppakken van de incasso anders beslag op inkomen en of bezit.

Dit terwijl ik de schuld nog steeds ontkende, beide het LAVG en het Zilveren Kruis gaven dan ook geen tijd om in verder bezwaar te gaan, direct dreigende met hoge extra bijkomende kosten als ik niet snel contact op zou nemen om te gaan betalen. Er is betaald met notie dat deze betaling onder protest is uitgevoerd om hier later op terug te komen.

Het Zilveren Kruis nam verder niets aan van mijn gestelde en vroeg ook niet verder op mijn gestelde reden op ontkennen van de gestelde schuld.

Mijn zorgklacht over het Zilveren Kruis staat apart beschreven, maar waar het op aankomt is dat er een klacht is geplaatst op klacht.nl, waar het LAVG incassobureau publiekelijk op heeft gereageerd twee maal met reactie waarin mijn achternaam gesteld werd.

Dit is niet toegestaan aangaande de GDPR privacywetgeving en het LAVG is hierbij niet zorgvuldig omgegaan met persoonlijke gegevens, (identifiers volgens de GDPR wet). Daarom stel ik het LAVG in gebreke voor het niet naleven van deze privacywetgeving en maan ik het LAVG incassobureau mij een boetebedrag te betalen van 5000 euro.

U dient zorgvuldiger met persoonsgegevens om te gaan LAVG incassobureau, gerechtsdeurwaarders

Ik ben het NIET eens met hoe de klachtencoördinator van het Zilveren Kruis in kwestie naar mijn inzien weinig begrip toonde maar in de uiting van mijn klacht naar het Zilveren Kruis mag ik de beste heer NIET publiekelijk benoemen op naam stelling.

Anderzijds had geen van u ofwel het LAVG ofwel Zilveren Kruis het op prijs gesteld het andersom was geweest en daarom het LAVG, zal ik u verantwoordelijk houden voor het schenden van mijn privacyrecht. Ik maan u daarom aan mij het gestelde boetebedrag te betalen.

Het gaat het er om dat het LAVG simpelweg niet met deze identifier had mogen reageren.

Ik maan het LAVG incassobureau mij het gestelde boetebedrag van 5000 euro te betalen voor het niet naleven van de privacywetgeving.

Het Zilveren Kruis ofwel LAVG, u moet mij nog overzicht toesturen van maand tot maandstelling kostenoverzicht met notie van de kosten per maand en overige kosten. U heeft hier tot 16 Juli de tijd voor.

LAVG, gaarne ook ontvangstbevestiging op 16 Juli van mijn ingebrekestelling van 10, 11 en 12 Juli wegens het schenden van mijn privacyrecht en de gestelde eis.

Dagtekening: 12 Juli 2020.

Update: *Automatische Ontvangstbevestiging op 13 Juli LAVG aangaande schending GDPR privacywetgeving en verzoek tot informatie voor 16 Juli.

Op 16 Juli zal ik een betaalverzoek aan het LAVG sturen met de notie het gestelde boetebedrag te betalen a 5000 euro binnen veertien kalenderdagen. Alsmede zal betaalverzoek aan het Zilveren Kruis uitsturen mijn gestelde zorgschuld volledig terug te betalen binnen veertien kalenderdagen.

Datum vandaag: 27 February 2021.

Tags: lavg, zilveren, kruis, privacywetgeving, incassobureau, betalen, gdpr, schuld, schenden, klacht, boetebedrag, publiekelijk, mijnzorgklachtnl, zorgklacht, gebreke, opgeslagen, betaling, website, informatie, vaneuro, naam, gesprekken, naleven, verantwoordelijk, plaatsen, achternaam, extra, bijkomende, hoge, bezwaar, dreigende, kosten, snel, nemen, lavgklachtnl, gaven, ontkende, protest, steeds, bezit, inkomen, beslag, incasso, gegeven, enkeldagen, klachtenprocedure, sluiten, haken, schuldeiser, betaaldDeze website is een onderdeel van mijnzorgklacht.nl

Zie ook:
- Schenden van de GDPR Privacywetgeving LAVG incassobureau
- Hoe kan ik mijn beslagvrije voet berekenen?
- Hulp bij Schulden