Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Het plaatsen van een zorgklacht is makkelijk gemaakt met mijnzorgklacht.nl hier kunt u gratis uw klacht publiekelijk kenbaar maken aan zorgverzekeraars in Nederland.

Van een klacht over het niet vergoeden van bepaalde medicijnen of specifieke zorg tot het aanhouden op betaling waar u de gestelde schuld van ontkent, elke zorgklacht is welkom op mijnzorgklacht.nl

(Website in aanbouw)

Zie ook:
- Schenden van de GDPR Privacywetgeving LAVG incassobureau
- Hoe kan ik mijn beslagvrije voet berekenen?
- Hulp bij Schulden

Klacht: Verhalen betaling spookjongeren, geen inschrijvingsadres, geen inkomen.

Klacht tegen het Zilveren Kruis betreffende het aanhouden van zorgpremiebetalingen na automatische polis wijziging op naam en het niet op voor handen hebben van inkomen om de zorgverzekering te betalen of überhaupt weet hebben van een opbouwende zorgschuld 11 jaar geleden.

Dit betreft een klacht van een voormalig spookjongere, iemand zonder inschrijvingsadres.

Een klacht omdat het Zilveren Kruis niet wil inzien dat iemand die ten tijde dat hij 18 werd geen welkom had thuis en elders heil moest zoeken, waar de gemeente in kwestie het verliet om ondersteuning te geven in de vorm van adequate ondersteuning betreffende woonproblematiek van jongeren die het huis uit worden gestuurd, ofwel garant staan met een uitkering zodat ook een zorgverzekering betaald kan worden.

Een klachten procedure was niet voldoende om het Zilveren Kruis te overtuigen dat ik mij niet verantwoordelijk voel voor een schuld waarvan ik 1) geen weet van heb gehad van het opbouwen hiervan 2) daarnaast ook aantoonbaar geen inkomen heb gehad voor jaren lang en 3) waar ik ook geen inschrijvingsadres meer had door gerechtelijke uitschrijving op mijn 18e.

Per status wil het Zilveren Kruis voor ruim 2 jaren rekenen en rente terwijl ik niet langer ingeschreven heb kunnen staan dan mijn 18e levensjaar vanwege de gerechtelijke uitschrijving door moeders, omdat haar uitkering gekort werd en ook gehouden werd aan betalingen aan dezelfde gemeente.

Maar ik heb persoonlijk met het Zilveren Kruis nooit iets afgesloten, het is een automatische polis wijziging, post daarover specifiek de rekeningen die heb ik niet ontvangen vanwege het niet wonen op het genoemde adres. De uiteindelijke rechtsgang uit 2010 waar het Zilveren Kruis zich op wilt herroepen om een betaling te verhalen daar ben ik ook niet persoonlijk van op de hoogte gesteld van het aankomen of het vonnis hiervan.

Doch wilt het Zilveren Kruis na kennisgeving van de materie die is gepasseerd graag aanhouden aan de benoemde schuld. Daarbij beroept het Zilveren Kruis zich op haar recht gesproken binnen een rechtsgang uit 2010.

Het is moeilijk te accepteren dat ik garant moet staan met moeilijk te verdienen inkomen voor rekeningen die ik niet persoonlijk heb afgesloten waarbij dat ook nog eens uit een verleden komt van 11 jaar terug waar er geen inschrijvingsadres was ofwel woonadres, dan wel een inkomen.

Ik kan ook moeilijk met terugwerkende kracht duizenden euro’s opeisen bij de betrekkelijke gemeenten die geen ondersteuning gaven terwijl zij hier wel toe verplicht zijn om adequate ondersteuning te verlenen.

Het moet nu aankomen tot wederom een rechtsgang, waar het Zilveren Kruis mij moet dagvaarden omdat ik de schuld ontken en daarop ook niet betaal. Ik zou eerst een wettelijke beoordeling door de rechtbank willen laten uitspreken.

Want ik geloof dat het Zilveren Kruis het in deze kwestie niet bij het juiste wettelijke eind heeft, en als dat wel zo moge zijn dan valt er nog te spreken over het morele aspect. Van welk inkomen had het Zilveren Kruis betaald moeten worden?

Is het redelijk dat iemand die nooit weet heeft gehad van een dergelijke opbouwende schuld, en ook geen inkomen tot zijn beschikking had om deze persoon te houden aan betaling van?

Ondanks dat er nooit persoonlijk contact is geweest? Ik stel dat het Zilveren Kruis het wettelijk niet bij het juiste eind heeft. Wanneer iemand nooit contact heeft gehad met een schuldeiser dan kan er geen schuld geïnt worden. Basta.

Zilveren Kruis, ik vind dat u uitzonderlijk vies te werk gaat bij het verder trachten tot het aanhouden tot verhalen van deze betaling. Hierover ben ik nog niet uitgesproken en dit verhaal krijgt nog een staartje.

Gewenste Oplossing:

Afhouden tot trachten van verhalen van betaling van en terugbetaling van 1150 2.275,32 euro. Bij het aanspannen van de benodigde rechtszaak om betaling blijvend trachten te verhalen zal dit ook mijn tegeneis zijn in mijn bezwaarschrift.

PS: Aanbod om het bij 1150 betaalde te laten had het Zilveren Kruis afgewezen, zouden en moesten alle gestelde maandpremies, rente, incassokosten en gerechtskosten verhalen binnen 6 dagen zonder in achtneming van de beslagvrije voet. En de klachtencoördinator vond dat hij / ofwel het Zilveren Kruis het wel deerde omdat ze mij een tientje van de gestelde maandpremie hebben afgedaan.

Zilveren Kruis wou niet meer dagvaarden, enkel beroepen op vonnis uit 2010 zoals beschreven, ik zal moeten dagvaarden echter heeft het LAVG mijn privacy nu geschonden en ben ik nog steeds van dezelfde mening, deze problematiek deert het Zilveren Kruis niet.

Daarbij stel ik ook nog steeds dat zij niet wettelijk aan hebben kunnen houden op hun gestelde, ik heb aannemelijke en bewijsbare redenen om de schuld te ontkennen, het wordt echter niet aangenomen.

Lees meer, ga naar pagina [2]...Inmiddels is de betalingseis omgezet naar een eis betaal binnen 6 dagen anders beslaglegging op het inkomen of bezit. Dit na een teruggetrokken dagvaarding en een klachtenbehandeling kreeg ik na het opnieuw oppakken van de incasso 6 dagen tijd om te betalen.

Het Zilveren Kruis wil enorm graag betaald worden ondanks dat ik graag wettelijk een herbeoordeling wil op de materie en zet het op het alles om betaling te verhalen.

Betaald onder protest met notie hiervan dat de betaling is uitgevoerd onder protest, bij latere vernieuwde wettelijke informatie die ik op moet vragen zal het Zilveren Kruis een tegen procedure aangespannen krijgen om het volledige terug te betalen.

Dit is hoe het Zilveren Kruis omgaat met haar klant ten tijde van de corona crisis, naar de rechtbank trekken omdat ik wou vragen om finale kwijting, en betalingseis stellen van 6 dagen. Het word u niet in dank afgenomen, ik was niet eens klant bij u, ofwel daar had ik dan geen weet van. Noch is er zorg afgenomen, doch wou u zo graag betaald worden.

Zorgverzekeraars en incassobureaus zijn per stelling zelfingenomen om ten alle tijden betaling te verhalen met verregaande maatregelen zelfs bij verweer op de gestelde schuld. Verregaande maatregelen zoals beslag zouden verboden moeten worden. Schuldsanering voor zorgschuld? bah.

Ik ben NIET tevreden met "mijn zorgverzekering" van het Zilveren Kruis, zij hebben mij namelijk nul zorg geleverd. Ik wil nu een tegen procedure starten tegen het Zilveren Kruis om de 2.275,32 euro terug te vorderen.

Ik vind het Zilveren Kruis een onvriendelijke, niet begripvolle, zelf ingenomen, wegkijkende, onverlaten manieren toepassen van trachten tot verhalen van gestelde schuld, niet wenselijke zorgverzekeraar. Als gestelde schuld ontkent word, gunt het Zilveren Kruis geen enkele tijd om in bezwaar te gaan, neemt geen gestelde aan van mijn kant, en vraagt ook niet verder op mijn gestelde. Het Zilveren Kruis besluit zelf ingenomen dat er betaald moet worden want, vonnis. Dat toont dat er nul, geen begrip, het Zilveren Kruis het niet deert dergelijke problematiek zoals gesteld in mijn klacht.

Of moeten de verregaande maatregelen tot het verhalen en het blijvend eisen van zeer oude gestelde zorgschuld als vriendelijk gezien worden? Het zilveren kruis, eet mijn klacht.

Het Zilveren Kruis ofwel LAVG, u moet mij nog overzicht toesturen van maand tot maandstelling kostenoverzicht met notie van de kosten per maand en overige kosten. U heeft hier tot 16 Juli de tijd voor.

LAVG, gaarne ook ontvangstbevestiging op 16 Juli van mijn ingebrekestelling van 10, 11 en 12 Juli wegens het schenden van mijn privacyrecht en de gestelde eis.

Dagtekening: 12 July 2020.

Update: *Automatische Ontvangstbevestiging op 13 Juli LAVG aangaande schending GDPR privacywetgeving en verzoek tot informatie voor 16 Juli.

Op 16 Juli zal ik een betaalverzoek aan het LAVG sturen met de notie het gestelde boetebedrag te betalen a 5000 euro binnen veertien kalenderdagen. Alsmede zal ik betaalverzoek aan het Zilveren Kruis uitsturen mijn gestelde zorgschuld volledig terug te betalen binnen veertien kalenderdagen.

Datum vandaag: 27 February 2021.

Tags: kruis, zilveren, verhalen, betaling, inkomen, schuld, klacht, betaald, lavg, inschrijvingsadres, betalen, maatregelen, rechtsgang, dagen, procedure, wettelijke, verregaande, zorgverzekering, aanhouden, protest, adequate, blijvend, uitkering, betalingseis, automatische, gerechtelijke, kwestie, ingenomen, vragen, vonnis, betreffende, zorgschuld, zorg, rekeningen, polis, gemeente, opbouwende, betaal, wijziging, schenden, wettelijk, kosten, rechtbank, kwijting, zorgverzekeraars, finale, uitzonderlijk, crisis, incassobureaus, coronaDeze website is een onderdeel van mijnzorgklacht.nl

Zie ook:
- Schenden van de GDPR Privacywetgeving LAVG incassobureau
- Hoe kan ik mijn beslagvrije voet berekenen?
- Hulp bij Schulden